Igloo Innovation Day april 2021

Next up:
Cancel
0:00
0:00
0:53
1x

Oh no!

Your current web browser does not support native video playback :(

To fix this, upgrade your browser to the latest version of any of these browsers:

You may also be missing the Windows Media Feature Pack needed for playback in Internet Explorer. Download it from Microsoft.com

Den 14. april vil vi igjen samle alle våre medlemmer og partnere til en felles Igloo-arbeidsdag med nettverking, workshops og ny innsikt.

About this Event

Vi inviterer med dette til en felles arbeidsdag hos Igloo Innovation. Vi har lagt en rekke møter og workshops i Igloo innovation denne dagen.

De forrige tre Igloo Innovation Day fungerte godt, og vi har hatt et ønske om å videreføre samme format. På grunn av situasjonen med Covid19, så vil vi også denne gang kjøre møtene under arbeidsdagen fullt digitalt .

Igloo Innovation Day - Digital Winter Edition, varmer opp fra 08:45 og starter formelt 09:00. Vi avslutter innen 15:00.

Program:

08:45 Warm up / Wardrobe talks

09:00 Velkommen ved Igloo Innovation

09:10 Erfaringer med norske selskapers inntreden på det amerikanske markedet, og suksesskriteriene for å lykkes.

Vi er heldige å ha med oss Gro Eirin Dyrnes som har flere års erfaring som leder av Innovasjon Norges amerika-satsning med sete i Silicon Valley.

09:30 «Pay it forward” – vår delingskultur i Igloo Innovation, og hvordan du vil dra nytte av den, med Jarle Aambø

10:20 Korte oppdateringer fra fire av våre huber:

  • Sport Tech Hub
  • Parasport Hub
  • Sports Science Hub
  • Public Health Hub

11:00 Pause

11:15 Vi blir kjent med OsloMet og ser på samarbeidsmuligheter for våre medlemmer.

12:00 Lunsj-pause

12:45 Innsikt

(1) 12:45 - Samarbeid mellom idretten og næringslivet, med Christian Hedløv Engh fra Innovasjon Norge

Implikasjoner og muligheter for Igloos medlemmer når idretten og norsk næringsliv skal inngå nye typer samarbeid

Temaet løftes i forkant av at idretten og norsk næringsliv inngår en samarbeidsavtale ved NIF/IN/NHO/LO

(2) 13:00 - Finansieringsmuligheter gjennom vekstgarantiordningen. Banklån med 75% risikoavlastning fra Innovasjon Norge.

Vi gir innsikt om finansieringsmuligheter gjennom virkemiddelapparatet og andre muligheter. Denne gangen setter vi fokus på vekstgarantiordningen, og har fått Alma Larsen, som er Relationship Manager innen Startup&Growth-satsningen i Nordea, til å fortelle om hvordan ordningen fungerer hos seg. Formålet med ordningen er å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative og/eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter. Se mer om ordningen her.

(3) 13:30 - Erasmus+ (in English)

Vi gir innsikt om det nylig startede EU-prosjektet som ledes av Igloo Innovation, og ser på kunnskap og muligheter for norske startups og corporates. Innlegget vil holdes av Håkon Ege som er ekspert på EU-prosjekter og Erasmus+.

13:45 - Oppdatering om Snøbyen

Det er fortsatt rask utbygging i Snøbyen som omkranser Igloo Innovation og SNØ. Vi får en oppdatering om hva som vil skje videre fremover, hvem som kommer til Snøbyen og hvordan Snøbyen kan bruke Igloo og deres medlemmer. Markedsdirektør i Snøporten, Kjetil Fladmark Larsen, vi gi oss oppdateringen.

14:00 Igloo Social +

Vi åpner opp for digital sosialisering og mulighet for å gå ut i breakout rooms.

14:45 Oppsummering og avslutning

15:00 Slutt