Hva er Igloo Innovation?

Her vil Igloo Innovation bygge opp en kunnskapsportal. Podcast, Igloo talks osv. Det er bare å glede seg.

3:16

Hva er Igloo innovation?

Igloo innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i tett tilknytning til verdens største vinterpark - SNØ på Lørenskog. Igloo Innovation er etablert i toppetasjen med 500 kvadrameter mod...